Wat te doen als een dierbare is overleden

Als een dierbare is overleden moet u veel regelen. Personen en instanties moeten worden geïnformeerd. Onze checklist helpt u niemand en niets over het hoofd te zien:

Zaken die u direct moet doen na het overlijden van uw dierbare en nagaan:

* Arts waarschuwen i.v.m. verklaring van overlijden (huisarts c.q huisartsenpost)
* Nagaan of er een wilsbeschikking, testament of een codicil is (de overledene kan beschikkingen hebben getroffen omtrent de uitvaart)
* Contact opnemen met de uitvaartverzorger van onze vereniging Mevr. Alida Benjamins - Jasper  tel: 06 309 736 95
*  Nagaan of er een uitvaart- of levensverzekering is
* Opgeven tijdens de opname van de uitvaart c.q. crematie het BSN = (sofinummer) van de overledene i.v.m. de aangifte van overlijden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar de overledene is overleden!

 

Zaken die men het beste direct na de uitvaart moet gaan regelen:

- Bank(en) / postbank op de hoogte stellen
- Verklaring van erfrecht / executele laten opstellen met eventueel boedelvolmacht
- Via verklaring van erfrecht nieuwe bevoegdheid voor rekeningen regelen; rekeningen eventueel opheffen of op andere naam laten overschrijven; nog lopende betalingen doen
- In kennis stellen van werkgever en / of uitkeringsinstantie en aanvragen van uitkeringen na overlijden
- Aanvragen van (eventueel aanvullende) sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven of huursubsidie etc. etc.
- Aanvragen van pensioen
- Alle instanties waar de overledene geregistreerd staat op de hoogte stellen van het overlijden (bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen / ziekenfonds, ziekenhuis